ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Технічна електродинаміка
Техническая электродинамика
Technical Electrodynamics
останнє оновлення 29-01-2024
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут електродинаміки НАН України
Науки:
технічні (22.12.2016) перереєстрація
технічні /05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.11.05, 05.13.05, 05.14.02 / (24.05.2018)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (24.05.2018)
123 - Комп’ютерна інженерія (24.05.2018)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (24.05.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 388 від 20.01.1994

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1607-7970(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2218-1903(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

The Journal “Tekhnichna Elektrodynamika“ (“Technical Electrodynamics”) is a scientific specialized edition in the field of technical sciences. The journal publishes original research results in areas of theoretical electrical engineering and electrophysics, conversion of electric energy parameters, electromechanical energy conversion, power systems and electrotechnological complexes, information measuring systems in the electrical power engineering, conference reports, bibliographic reviews; it informs its readers about the latest achievements of national science.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
EBSCOhost
Ulrichsweb Global Serials Directory
ProQuest
Ei Compendex
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 366 26 57,(044) 456 88 69
FAX:
ted@ied.org.ua
03057, м. Київ-57, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України