ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Технологічний аудит та резерви виробництва
Technology audit and production reserves
Технологический аудит и резервы производства
останнє оновлення 23-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Приватне підприємство "Технологічний Центр"
Полтавська державна аграрна академія
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (07.05.2019) перереєстрація
технічні (07.05.2019) перереєстрація
економічні (11.07.2019)
технічні (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (07.05.2019)
124 - Системний аналіз (07.05.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (07.05.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
143 - Атомна енергетика (11.07.2019)
144 - Теплоенергетика (11.07.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (11.07.2019)
171 - Електроніка (11.07.2019)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (11.07.2019)
181 - Харчові технології (11.07.2019)
182 - Технології легкої промисловості (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
51 - Економіка (11.07.2019)
71 - Облік і оподаткування (11.07.2019)
72 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (11.07.2019)
73 - Менеджмент (11.07.2019)
75 - Маркетинг (11.07.2019)
76 - Підприємництво та торгівля (11.07.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (11.07.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (11.07.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (11.07.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019)
132 - Матеріалознавство (15.10.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.10.2019)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (15.10.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019)
271 - Морський та внутрішній водний транспорт (15.10.2019)
272 - Авіаційний транспорт (15.10.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (15.10.2019)
136 - Металургія (15.10.2019)
184 - Гірництво (15.10.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (15.10.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (28.12.2019)
163 - Біомедична інженерія (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18226-7026 Р від 27.09.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-3780(print)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2312-8372(online)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Публікація наукових статей, присвячених пошуку можливостей зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції на промислових підприємствах. Особливістю є те, що кожна досліджувана проблема розглядається з двох боків - з боку економіки і з боку інженерії, наприклад, в контексті формування критерію «ціна - якість», в якому перша складова стосується досліджень в області економіки підприємства, а друга - в області інженерії. Науковий результат, що отримано на перетині цих наук, може бути використаний в реальному виробництві для виявлення резервів, які забезпечують можливість зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
CrossRef
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
WorldCat
Open Access Articles
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
SHERPA/RoMEO
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 750-89-90
FAX:
tarp.nauka@gmail.com
вул. Шатилова дача, 4, м. Харків, Харківська область, Україна, 61145