ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Україна в Центрально-Східній Європі
Украина в Центрально-Восточной Европе
Ukraine in the Central-East Europe
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут історії України НАН України
Науки:
історичні (22.12.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17290-6060ПР від 05.11.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У наукових розвідках, вміщених на сторінках пропонованого читацькому загалу видання, розглядаються маловивчені питання вітчизняної історії з найдавніших часів до кінця XVIII ст., які висвітлюються в контексті європейського цивілізаційного процесу. Зацікавлений читач знайде у них відповіді на ціле коло проблем, що досліджуються вперше або по новому оцінюються з позицій сучасної історичної науки.

The collection includes articles devoted to some less studied questions of the domestic history from Byzantine epoch to the late of 18th century. This edition addressed to the wide circle of curious readers: scholars, lectures, all who are interesting by the history of Ukraine and countries of East and Central Europe. Authors of the collection propose the new approach or reevaluation of the problems of the Past in the light of European Civilization process.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 279-06-53
FAX:
cseuropa@ukr.net
вул. Михайла Грушевського, 4, м. Київ, 01001, Україна