ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Українська біографістика
Biographistica Ukrainica
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України
Науки:
історичні (07.10.2015) перереєстрація
історичні (24.09.2020)
соціальні комунікації (21.12.2015) перереєстрація
соціальні комунікації (24.09.2020)
Спеціальності:
029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (24.09.2020)
032 - Історія та археологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15825-4297Р від 12.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-2855(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2520-2863(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Розглядаються питання історії та теорії української біографіки, термінології біографічних студій, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні матеріали маловідомих, недостатньо або упереджено висвітлених діячів української історії, науки та культури, наукові розвідки, присвячені біографіям неординарних постатей.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 288-13-84
FAX:
ibd@nbuv.gov.ua
Інститут біографічних досліджень вул. Володимирська 62, к. 125 м. Київ, 01033, Україна