ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Українська мова
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут української мови НАН України
Науки:
філологічні (12.05.2015) перереєстрація
філологічні (15.04.2021)
Спеціальності:
035 - Філологія (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12180-1064ПР від 12.01.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1682-3540(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2707-5249(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Мета журналу - публіку­вати вагомі статті про функціонування української мови в суспільстві, висвітлювати теоретичні проблеми граматики, лексикології, термінології, стилістики, фонетики, історії української мови, взаємозв'язки літературної мови й діалектів, мовної культури, українського правопису, мовної ситуації в Украї­ні, а також актуальні питання методології мовознавства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 278 12 09,+38 (044) 279 18 85
movajournal@ukr.net,Сайт редакції: ukrmova.iul-nasu.org.ua
вул. М. Грушевського, 4, к. 706, м. Київ, 01001, Україна