ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Український біохімічний журнал
The Ukrainian Biochemical Journal
останнє оновлення 24-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Науки:
біологічні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (28.12.2017) перереєстрація
біологічні (07.05.2019)
медичні (07.05.2019)
Спеціальності:
091 - Біологія та біохімія (07.05.2019)
222 - Медицина (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20470-10270ПР від 11.12.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-4943(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2413-5003(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Публікація оригінальних експериментальних, методичних та оглядових робіт із основних проблем біохімії та фізико-хімічної біології, а також роботи з різних розділів суміжних наук: клітинної та молекулярної біології , біоорганічної хімії, біофізики, біохімії рослин та мікроорганізмів, медичної біохімії, фармакології і генетики, в яких одержані біохімічні дані було використано під час обговорення результатів дослідження.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
PubMed
CrossRef
MEDLINE
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
EmBASE
Chemical Abstracts Service (CAS)
EBSCOhost
Elsevier
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 2341181
FAX: 38(044)288-03-46
editor@biochem.kiev.ua
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, м. Київ, 01601, Україна