ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Український журнал фізичної оптики
Ukrainian journal of physical optics
останнє оновлення 03-07-2024
Категорiя А
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
фізико-математичні (04.07.2014) перереєстрація
фізико-математичні /За виключенням: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03 / (07.11.2018)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 4061 від 28.02.2000

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1609-1833(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1816-2002(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська, Українська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

"Український журнал фізичної оптики" друкує оригінальні та оглядові статті, що охоплюють проблеми кристалооптики, п'єзо-, електро-, магніто-, акустооптики, оптичних властивостей твердих тіл та рідин при фазових переходах, голографії, лазерної фізики, атомної і молекулярної спектроскопії, спектроскопії твердого тіла, біооптики, оптичних хвилеводів, оптичних процесів в оптоелектронних приладах та системах, які потребують швидкого опублікування.

"Ukrainian Journal of Physical Optics" contains original and review articles in the field of crystallooptics, piezo-, electro-, magneto-, acoustooptics, optical properties of solids and liquids at phase transitions, non-linear optics, holography, laser physics, atomic and molecular spectroscopy, solid state spectroscopy, biooptics, optical waveguides, optical processes in the optoelectronical divices and systems which need rapid publication.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
UJPO feeds
Inspec
Chemical Abstracts Service (CAS)
Scopus (посилання)
Web of Science Science Citation Index Expanded (SCIE) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 261-14-88
FAX: (032) 261-14-83
UJPO@ifo.lviv.ua
79005, Львівська область, м. Львів, вул. Драгоманова, 23, Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха