ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Український історичний журнал
останнє оновлення 24-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут історії України НАН України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Науки:
історичні (13.07.2015) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 263 від 14.12.1993

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0130-5247(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1729-570X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 278-52-34
FAX: 380 (44) 279-63-62
uhj@history.org.ua
вул. М. Грушевського, 4, офіс 501, м. Київ, Україна, 01001