РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український кардіологічний журнал
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска"
Науки:
медичні (12.05.2015) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16380-4852 ПР від 19.02.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1608-635Х(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-4479(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

В ньому публікуються оригінальні дослідження, огляди, лекції. Приділена увага питанням фундаментальної та клінічної кардіології, зокрема, етіології, патогенезу, діагностиці, лікуванню і профілактиці серцево-судинних хвороб.

Original research, reviews, lectures are published in it. Attention is payed to issues of fundamental and clinical cardiology, i.e. etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment and prevention of cardiovascular diseases.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 291-61-30)
FAX:
iryna.chubko@gmail.com)
ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України» вул. Народного Ополчення, 5 м. Київ, Україна, 03680 МСП