РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український медичний часопис
Ukrainian Medical Journal
Украинский медицинский журнал
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет охорони здоровʼя України імені П. Л. Шупика
ТОВ "Моріон"
Науки:
медичні (11.07.2016) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24877-14814ПР від 07.05.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1562-1146(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1680-3051(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

«Український медичний часопис» заснований у 1997 р. Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та видавничою компанією «МОРІОН». Це науково-медичний журнал, який публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та інші роботи. Видання охоплює широке коло медичних дисциплін, включаючи терапію, сімейну медицину, хірургію, кардіологію, неврологію та багато інших. Також у журналі публікуються навчальні матеріали для післядипломної освіти лікарів, підготовлені провідними українськими медичними спеціалістами.

«Украинский медицинский журнал» основан в 1997 г. Национальной медицинской академией последипломного образования имени П.Л. Шупика и издательской компанией «МОРИОН». Это научно-медицинский журнал, в котором публикуются результаты научных исследований, обзорные статьи и другие работы. Издание охватывает широкий круг медицинских дисциплин, включая терапию, семейную медицину, хирургию, кардиологию, неврологию и многие другие. Также в журнале публикуются учебные материалы для последипломного образования врачей, подготовленные ведущими украинскими медицинскими специалистами.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Hinari
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 (44) 585-97-10,(050) 929-32-39,(098) 722-59-49
FAX:
nmapo.emergency@gmail.com,iveta.scherbak@morion.ua,public@morion.ua
02140, м. Київ, просп. Бажана, 10А,01001, м. Київ, а/с «В»-82