ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Український науково-медичний молодіжний журнал
Ukrainian Scientific Medical Youth Journal
Украинский научно-медицинский молодежный журнал
останнє оновлення 26-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Науки:
фармацевтичні (09.03.2016) перереєстрація
фармацевтичні (02.07.2020)
медичні (09.03.2016) перереєстрація
медичні (02.07.2020)
Спеціальності:
221 - Стоматологія (02.07.2020)
222 - Медицина (02.07.2020)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (02.07.2020)
225 - Медична психологія (02.07.2020)
226 - Фармація, промислова фармація (02.07.2020)
227 - Терапія та реабілітація (02.07.2020)
228 - Педіатрія (02.07.2020)
229 - Громадське здоров’я (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17028-5798 ПР від 20.07.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1996-353X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2311-6951(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
General Impact Factor (GIF)
Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
InfoBase Index (IBI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)466-53-68
FAX:
usmyj@nmu.ua
б-р. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Україна