РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український ревматологічний журнал
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України
Науки:
медичні (04.07.2013) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17830-6680ПР від 04.02.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1607-2669(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

275-66-22,271-96-04
FAX: (044) 275-42-09
uic@mbox.com.ua
03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. M.Д. Стражеска» НАМН України», редакція «Українського ревматологічного журналу»