ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Український селянин
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Науки:
історичні (21.12.2015) перереєстрація
історичні /07.00.01, 07.00.02, 07.00.05, 07.00.06 / (15.10.2019)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16452-4924Р від 02.02.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-8142(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Білоруська, Польська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Публікація результатів наукових досліджень з історії селянства та інших соціальних прошарків сільського населення, розвитку сільського господарства та сучасних проблем села.

Publication of research results on the history of peasantry and other social strata of agricultural population, the development of agriculture and current issues of the village.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0472)35-28-50
FAX:
biblioteka@cdu.edu.ua
Черкаська область, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81