РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український терапевтичний журнал
Ukrainian Therapeutic Journal
останнє оновлення 02-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України»
ПП «ІНПОЛ ЛТМ»
Науки:
медичні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16646-5118ПР від 21.05.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1605-7295(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1175(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

«Український терапевтичний журнал» – офіційне видання Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України. Терапевтична галузь у виданні показується як універсальна медична дисципліна з урахуванням специфіки захворювань населення України, публікуються науково-практичні розробки з проблем діагностики, лікування і профілактики найпоширеніших хвороб, розглядаються теоретичні і клінічні аспекти поєднаної патології внутрішніх органів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Фадєєнко
Г.Д.
0
Абрагамович
О.О.
Бабак
О.Я.
Біловол
О.М.
Гаргін
В.В.
Гріднєв
О.Є.
Денисенко
В.П.
Дикун
І.
Железнякова
Н.М.
Ісаєва
Г.С.
Іщейкін
К.Є.
Коваль
С.М.
Колеснікова
О.В.
Копиця
М.П.
Крахмалова
О.О.
Наркевич
Криштоф
Несен
А.О.
Рудик
Ю.С.
Серік
С.А.
Синяченко
О.В.
Топчій
І.І.
Чернишов
В.А.

Контактні дані

+38(044)-298-00-60,+38(044)-298-00-61
vitapol3@gmail.com
Контактна особа Ольга Берник
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179