ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Український фізичний журнал
Ukrainian journal of physics
Украинский физический журнал
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України
Науки:
фізико-математичні (11.07.2017) перереєстрація
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (07.11.2018)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20367-10167ПР від 23.09.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0372-400X(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2071-0186(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2071-0194(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики, включаючи дослідження з фізики елементарних частинок, ядерної, атомної та молекулярної фізики, оптики та квантової електроніки, газів, плазми, фізики конденсованих середовищ, статистичної та квантової фізики, нанофізики.

Ukrainian Journal of Physics is the general physics edition of the Department of Physics and Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine. The journal publishes original papers and reviews in the fields of experimental and theoretical physics; research on particle physics, nuclear, atomic and molecular physics; research on optics and quantum electronics, gases, plasmas, condensed matter physics, statistical and quantum physics and nanophysics.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання) (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38044) 525-09-11
FAX:
ujphys@iop.kiev.ua
03028, Україна, м. Київ, Проспект Науки, 46