ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Український хімічний журнал
Ukrainian Chemistry Journal
Украинский химический журнал
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
хімічні (11.07.2016) перереєстрація
хімічні (02.07.2020)
Спеціальності:
102 - Хімія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1896 від 26.03.1996

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0041-6045(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-129X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Журнал висуває на перший план нові наукові праці українських вчених та їх колег.Огляди, у яких обговорюються певні аспекти неорганічної хімії, фізичної хімії й електрохімії, органічній хімії та хімії полімерів, що мають фундаментальну й технологічну важливість також видаються в журналі.

Review articles discussing specific areas of inorganic chemistry, physical chemistry and electrochemistry, organic chemistry and chemistry of polymers of current fundamental and technological importance are also published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 424-04-61
FAX: (044) 424-30-70
office@ionc.kiev.ua
Украина, 03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32/34