ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Фактори експериментальної еволюції організмів
останнє оновлення 26-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Всеукраїнська громадська організація "Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І . Вавилова"
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Науки:
біологічні (06.11.2014) перереєстрація
біологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
91 - Біологія та біохімія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20936-10736ПP від 29.08.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2219-3782(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3826(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Сбірник є періодичним виданням, яке представляє наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, написані спеціально для даного видання. В оглядових і експериментальних статтях наводяться дані з основних напрямів вивчення особлиовтсей еволюції в природі та експерименті, молекулярної структури та організації геномів, генетико-біотехнологічного розширення генетичної мінливості живих організмів, генетики господарсько—цінних ознак рослин і тварин, сучасних методів біотехнології і генетичної інженерії при створенні нового покоління сортів і гібридів культурних рослин, ДНК-технологій і молекулярних маркерів у селекції рослин і тварин, генетики людини та медичної генетики; результати аналізу та оцінки генетичних ресурсів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38044 526 07 98
FAX:
kunakh@imbg.org.ua
вул. Академіка Заболотного, 150, м. Київ, 03680, Україна