ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Физика аэродисперсных систем
Фізика аеродисперсних систем
останнє оновлення 01-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Науки:
фізико-математичні (06.11.2014) перереєстрація
фізико-математичні (15.10.2019)
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (15.10.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.10.2019)
144 - Теплоенергетика (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17442-6192Р від 05.01.2011

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0367-1631(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Приведено результати досліджень тепло- і масообміну в дисперсних системах при протіканні фазових і хімічних перетворень, механізмів утворення дисперсної фази, фізики горіння різноманітних речовин, критичні умови займання та погасання. Окремо розглядається газодинаміка процесів переносу дисперсної фази. Представлено результати досліджень електрофізики дисперсних систем і нелінійних процесів, які протікають в димовій плазмі.

Приведены результаты исследований тепло- и массообмена в дисперсных системах при протекании фазовых и химических превращений, механизмов образования дисперсной фазы. Анализируется физика горения различных веществ, рассматриваются критические условия воспламенения и потухания. Рассматриваются газодинамические явления, определяющие процессы переноса дисперсной фазы. Представлены результаты исследований электрофизики дисперсных систем и нелинейных процессов, протекающих в дымовой плазме.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048) 723-12-03,723-62-27
FAX:
teplophys@onu.edu.ua,svetor25@gmail.com,chernalex@ukr.net
65026, Одеська область, м. Одеса, вул. Пастера, 27