РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фізика і хімія твердого тіла
Physics and Сhemistry of Solid State
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстровано
хімічні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020)
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
Спеціальності:
102 - Хімія (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24247-14087ПР від 27.09.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1729-4428(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2309-8589(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
CrossRef
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380956991785,380342596082
pcss@pnu.edu.ua,journal.pcss@gmail.com
Контактна особа Никируй Любомир Іванович
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018, Україна