ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України
Науки:
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (15.03.2019)
технічні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
технічні /05.02.01, 05.09.07, 05.09.12, 05.11.01, 05.11.03, 05.11.04, 05.11.05, 05.11.07, 05.11.08, 05.11.13, 05.11.17, 05.12.02, 05.12.07, 05.12.13, 05.12.17, 05.12.20, 05.13.05, 05.27.01, 05.27.02, 05.27.06 / (15.03.2019)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (15.03.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.03.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.03.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.03.2019)
171 - Електроніка (15.03.2019)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23200-13040ПР від 04.04.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1560-8034(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1605-6582(online)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1606-1365(cd)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics (SPQEO) is an open access peer-reviewed international scientific journal publishing fundamental and applied papers and short notes in the area of: • semiconductor physics, • hetero- and low-dimensional structures, • physics of microelectronic devices, • linear and nonlinear solid-state optics, • optoelectronics and optoelectronic devices, • quantum electronics, • sensors.

Полупроводниковая физика, квантовая электроника и оптоэлектроника (SPQEO) - это открытый международный научно-исследовательский журнал открытого доступа, в котором публикуются фундаментальные и прикладные доклады и короткие заметки в области: • физики полупроводников, • гетеро- и низкоразмерные структуры, • физика микроэлектронных устройств, • линейная и нелинейная твердотельная оптика, • оптоэлектроника и оптоэлектронные устройства, • квантовая электроника, • датчики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

EBSCOhost
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
CrossRef
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
Google Scholar
Scopus (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 044 525 6205
FAX:
journal@journal-spqeo.org.ua,journal@isp.kiev.ua
пр. Науки, 41, офіс 219, м. Київ, 03680, Україна