ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Фізико-математична освіта
Physical and Mathematical Education
останнє оновлення 26-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Науки:
педагогічні (11.07.2017) перереєстрація
педагогічні /13.00.02, 13.00.10 / (18.12.2018)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (18.12.2018)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (18.12.2018)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22304-12204Р від 29.08.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 5 на рік (із свідоцтва); 5 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-1571(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-158X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» – це відкритий науковий ресурс для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки і практики та поширення результатів науково-педагогічних досліджень.

The scientific journal "Physical and Mathematical Education" is an open scientific resource for highlighting new ideas and trends in the field of pedagogical science and practice and disseminating the results of scientific and pedagogical research.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Universal Impact Factor
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) (посилання)
SCIARY
InfoBase Index (IBI)
Journal Index
Journal Impact Factor (JIF) (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS)
General Impact Factor (GIF) (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory (посилання)
Global Impact Factor (GIF)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Systematic Impact Factor
Index of Turkish Education (посилання)
Cosmos Impact Factor (CIF) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
International Scientific Indexing (ISI) (посилання)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Socolar (посилання)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) (посилання)
Directory of abstract indexing for Journals (DAIJ)
International Society for Research Activity (ISRA)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Семеніхіна
Олена Володимирівна
доктор наук (педагогічні), професор, завідувач кафедри інформатики Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна, Суми, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3896-8151, ResearcherID: https://publons.com/researcher/D-2843-2018

Контактні дані

38(0542) 68-59-72
FAX:
fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua
Контактна особа Семеніхіна Олена Володимирівна
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, Сумська область, Україна, 40002