ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Науки:
педагогічні (12.05.2015) перереєстрація
фізичне виховання і спорт (13.07.2015) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
фізичне виховання і спорт (28.12.2019)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (28.12.2019)
017 - Фізична культура і спорт (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19773-9573ПР від 15.03.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2220-7481(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2410-2156(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» міжнародне видання, яке охоплює широку сферу наукових досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень. Видання вміщує статті, які висвітлюють історію розвитку фізичної культури в Україні та світі, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури, особливості фізичного виховання різних груп населення, питання професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту, педагогічні технології навчання фізичних вправ, засоби відновлення працездатності, особливості підготовки спортсменів та адаптації організму людини до фізичних навантажень.

"PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND HEALTH CULTURE IN MODERN SOCIETY" - is an international periodical that has been published since 1999. It covers a wide range of issues in the domains of mass sport, physical rehabilitation and sports of higher achievements. The journal includes the articles that give the history of physical education development in Ukraine and all over the world, philosophical, legal and organizational problems in physical culture, peculiarities of physical education of different groups of population, problems of professional training of physical education teachers, pedagogic technologies of physical exercises, means of working capacity renewal, peculiarities of athletes training and adapting human organism to physical activity.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0332) 24-21-78,(0332) 24-20-68
FAX:
physical.journal@ukr.net
Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30/118, 43000