ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Філологічний дискурс
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України
Науки:
філологічні (21.12.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21166-10966 Р від 28.01.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-4166(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Польська, Англійська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник наукових праць "Філологічний дискурс" містить статті з актуальних проблем літературознавства (українська література, російська література, література слов’янських народів, література зарубіжних країн, порівняльне літературознавство, теорія літератури, фольклористика, журналістика, літературне джерелознавство і текстологія) та мовознавства (українська мова, російська мова, слов’янські мови, германські мови, романські мови, класичні мови, індоєвропейські мови, загальне мовознавство, перекладознавство, порівняльно-історичне і типологічне мовознавство) тощо.

Collection of research papers «Philological Discourse» contains the articles on the topical problems of literary criticism (Ukrainian literature, Russian literature, literature of Slavic nations, literature of foreign countries, comparative literary criticism, theory of literature, study of folklore, journalism, literary source studies and text studies) and linguistics (Ukrainian language, Russian language, Slavic languages, Germanic languages, Romanic languages, classical languages, Indo-European languages, general linguistics, translation studies, comparative-historical and typological linguistics) etc.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0382) 79-59-45,098-870-81-34
FAX: kgpa_nauka@ukr.net

29013 м.Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, науковий відділ.