РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фінанси, облік і аудит
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Науки:
економічні (12.05.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23080-12091ПР від 11.12.2017

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-9734(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Проблематика: гроші, фінанси і кредит (державні фінанси, фінанси підприємств, фінансові ринки, страхування, грошовий обіг, кредит, банківський менеджмент, регулювання банківської діяльності, банківські інвестиції) ; бухгалтерський облік, аналіз та аудит (теорія бухгалтерського обліку, облік у державних установах, облік у банках, аналіз підприємницької діяльності, аналіз банківської діяльності, внутрішній аудит, зовнішній аудит).

Perspectives: money, finances and credit (state finances, finances of enterprises, financial markets, insurance, money circulation, credit facilities, banking management, regulation of banking operations, bank investments) ; accounting, analysis and audit (accounting theory, accounting in state institutions, accounting in banks, entrepreneurial business analysis, banking analysis, internal audit, external audit)

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38-(044)-456-98-15,38-(044)-455-69-06,(044) 537-61-44,371-62-48
FAX: (044) 537-61-41
faa@kneu.edu.ua,publish@kneu.kiev.ua
03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, Київський національний економічний університет, фінансово-економічний факультет, редакція наукового видання "Фінанси, облік і аудит".