РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фінансові послуги
Финансовые услуги
Financial services
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ТОВ «Видавничий Дім «Україна Бізнес»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
економічні (11.07.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22650-12550ПР від 24.03.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-4561(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1574(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Журнал інформує наукову спільноту та практиків про дослідження актуальних проблем економічної теорії, теорії фінансів, банківської справи, страхування та ризик-менеджменту, державного управління, економіки підприємства, статистики, обліку та аудиту, міжнародної економіки, а також шляхи їх вирішення.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scientific Indexing Services (SIS)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)238-68-38
FAX:
ukrbizn@ukrbizn.com
вул. Новоконстантинівська, 2-А., м. Київ, 04080, Україна