РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Харківський історіографічний збірник
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
історичні (21.12.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8073 від 29.10.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-9691(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

В «Харківський історіографічний збірник» входять блоки, які формуються з матеріалів «Астаховських читань» та мають тематичну спрямованість: питання категоріального апарату історичної науки та історіографії, періодизації історіографічного процесу, взаємодії історіографії та наукознавства, професійної етики істориків та проблем наукового співтовариства. Випуски, не пов’язані з читаннями, надають більше можливостей для публікації статей молодих науковців, в тому числі й з проблемної історіографії.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707 52 51
FAX: 38 (057) 705-12-36
historiography@karazin.ua
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61022, Україна, історичний факультет