ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Хімія, фізика та технологія поверхні
Chemistry, Physics and Technology of Surface
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
Науки:
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
хімічні (11.07.2016) перереєстрація
фізико-математичні (11.07.2019) перереєстрація
хімічні (11.07.2019) перереєстрація
фізико-математичні (01.02.2022)
хімічні (01.02.2022)
Спеціальності:
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (11.07.2019) перереєстрація
102 - Хімія (11.07.2019) перереєстрація
102 - Хімія (01.02.2022)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (01.02.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15571-4043ПР від 18.08.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-1704(print) наклад: 100
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1238(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

У журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних питань хімії, фізики та технології поверхні. Тематика видання охоплює теоретичне та експериментальне вивчення фізичних, фізико-хімічних та біомедичних аспектів поверхневих явищ, адсорбційних та хімічних процесів на поверхні дисперсних твердих тіл, формування молекулярних і супрамолекулярних структур на межі поділу фаз, а також нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів і покриттів.

Feature articles and reviews setting out the results of studies on actual problems of chemistry, physics, and technology of solid surfaces are to be published in the journal. The subject-matter of the edition covers theoretical and experimental examinations of physical, physicochemical, and biomedical aspects of surface phenomena, adsorption and chemical processes on disperse solid surfaces, forming molecular and supramolecular structures at the interfaces as well as nanosized and nanostructured materials and coverings.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
CrossRef (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
JournalSeek (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Картель
Микола Тимофійович
Kartel
M.T.
доктор наук (хімічні), професор, Директор Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, Київ, h-індекс-7, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9431-5921, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/kartel
Заступник Головного Редактора
Тьортих
Валентин Анатолійович
Tertykh
V.A.
доктор наук (хімічні), професор, завідувач відділу Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, Київ, h-індекс -16, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3253-0279, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Tertykh
Секретар
Гребенюк
Анатолій Григорович
Grebenyuk
A.G.
кандидат наук (хімічні), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, Київ, h-індекс - 5, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1345-5146, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Grebenyuk
Член Редколегії
Sándor
Bárány
професор, University of Miskols, Hungry, h-індекс - 14, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1070-7088, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Barany
Бєлякова
Людмила Олексіївна
Belyakova
L.A.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 11, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2562-4798, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Belyakova
Білоус
Анатолій Григорович
Bilous
A.G.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Україна, h-індекс - 23, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7808-3828, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Bilous
Брей
Володимир Вікторович
Brei
V.V.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України, Україна, h-індекс - 10, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9860-750X, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Brei
Gogotsi
Yury
доктор наук (хімічні), професор, A.J. Drexel Nanomaterials Institute Drexel University, USA, h-індекс - 132, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9423-4032, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Gogotsi
Горбик
Петро Петрович
Gorbyk
P.P.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 10, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0533-4427, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Gorbyk
Гунько
Володимир Мусійович
Gun’ko
V.M.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 40, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6333-3441, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/B-8396-2014, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Gunko
Jaroniec
Mietek
доктор наук (хімічні), професор, Kent State University, USA, h-індекс - 122, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1178-5611, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/A-9733-2008, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Jaroniec
Derylo-Marczewska
Anna
доктор наук (хімічні), професор, Maria Curie-Skłodowska University, Poland, h-індекс - 20, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0208-1257, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Derylo-Marczewska
Зажигалов
Валерій Олексійович
Zazhigalov
V.O.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України, Україна, h-індекс - 15, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Zazhigalov
Зайцев
Володимир Миколайович
Zaitsev
V.M.
доктор наук (хімічні), професор, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Україна; Бразилія, h-індекс - 21, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5067-3658, ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/H-7295-2012, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Zaitsev
Карачевцева
Людмила Анатоліївна
Karatchevtseva
L.A.
доктор наук (технічні), старший науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Україна, h-індекс - 7, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2530-6690, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Karachevtseva
Кириллов
Святослав Олександрович
Kirillov
S.A.
доктор наук (хімічні), старший науковий співробітник, Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України, Україна, h-індекс - 16, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5592-9106, https://www.researchgate.net/profile/Sviatoslav_Kirillov
Корнілович
Борис Юрійович
Kornilovich
B.Yu.
доктор наук (хімічні), професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, h-індекс - 10, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6393-6880, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Kornilovych
Кучмій
Степан Ярославович
Kuchmiy
S.Ya.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Україна, h-індекс - 21, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Kuchmiy
László
Krisztina
доктор наук (хімічні), професор, BudapestUniversity of Technology and Economics, Hungary, h-індекс - 29, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4499-3983, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Laszlo
Лебовка
Микола Іванович
Lebovka
N.I.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут бiоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Україна, h-індекс - 45, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8314-0601, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Lebovka
Лобанов
Віктор Васильович
Lobanov
V.V.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 4, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Lobanov
Lodewyckx
Peter
кандидат наук (хімічні), професор, Royal Military Academy, Belgium, h-індекс - 17, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Lodewyckx
Loureiro
Jose Miguel
доктор наук (хімічні), професор, University of Porto, Portugal, h-індекс - 36, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6051-6039, https://www.researchgate.net/profile/Jose_Loureiro
Lupascu
Tudor
доктор наук (хімічні), професор, Institute of Chemistry of Moldova, Republic of Moldova, h-індекс - 8, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Lupascu
Mansurov
Zulkhair Aimukhametovich
доктор наук (Оберіть галузь науки), професор, Institute of Combustion problems, Kazakhstan, h-індекс - 12, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8956-216X, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Mansurov
Ніколаєв
Володимир Григорович
Nikolaev
V.G.
доктор наук (медичні), професор, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Україна, h-індекс - 11, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Nikolaiev
Розенбаум
Віктор Михайлович
Rozenbaum
V.M.
доктор наук (фізико-математичні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 15, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2889-3915, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Rozenbaum
Савельєв
Юрій Васильович
Savelyev
Yu.V.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Україна, h-індекс - 9, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Savelyev
Tascon
Juan
доктор наук (Оберіть галузь науки), професор, Instituto Nacional del Carbón, Spain, h-індекс - 55, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9219-7266, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Tascon
Тарасенко
Юрій Олександрович
Tarasenko
Yu.A.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Україна, h-індекс - 8, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Tarasenko
Туров
Володимир Всеволодович
Turov
V.V.
доктор наук (хімічні), професор, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, h-індекс - 29, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2611-8854, https://www.isc.gov.ua/index.php/en/institute-structure/scientific-departments?id=59
Janusz
Władysław
доктор наук (хімічні), професор, Maria Curie-Skłodowska University, Poland, h-індекс - 22, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6590-0956, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Janusz
Yang
Weiyou
доктор філософії (Оберіть галузь науки), професор, Institute of materials Ningbo University of Technology, China, h-індекс - 32, https://cpts.com.ua/index.php/cpts/pages/view/Yang

Контактні дані

(044) 422-96-26
FAX: 380 44 424-35-67
chemphystech@isc.gov.ua,lenatop@ukr.net
Контактна особа Шевчук Олена Миколаївна
вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164, Україна