ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Ядерна та радіаційна безпека
Nuclear and Radiation Safety
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ)
Національний університет «Одеська політехніка»
Науки:
технічні (29.09.2014) перереєстрація
технічні /05.05.16, 05.09.05, 05.14.06, 05.14.14 / (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
фізико-математичні (15.10.2019)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (11.07.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
143 - Атомна енергетика (11.07.2019)
144 - Теплоенергетика (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3146 від 26.03.1998

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2073-6231(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Загальні проблеми використання атомної енергії, ядерна енергетика (теорія та розрахунок реакторів, експлуатація АЕС, дослідницькі реактори, проблеми інженерної безпеки, реакторні вимірювання), ядерне паливо та конструкційні матеріали, тепловидільні елементи, нейтронна фізика, загальні питання безпеки, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, радіаційна безпека, інформаційні та керуючі системи.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
International Nuclear Information System (INIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 422-49-72
FAX:
editor@sstc.ua
03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124, ДНТЦ ЯРБ