РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки»
Bulletin National University of Woter and Environmental Engineering. Technical Sciences
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет водного господарства та природокористування
Науки:
технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (02.07.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
184 - Гірництво (02.07.2020)
191 - Архітектура та містобудування (02.07.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (02.07.2020)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (02.07.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20359-10159Р від 11.10.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 2-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-5478(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику публікуються наукові статті з гідромеліорації, раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, водопостачання та водовідведення, будівництва, машинознавства, прикладної математики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0362) 63-32-09
FAX:
e.g.gerasimov@nuwm.edu.ua
Контактна особа Герасімов Євгеній Генріхович
Україна, 33028, м. Рівне, Рівненська область, вул. Соборна, 11