РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Духовність особистості: методологія, теорія і практика
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Науки:
педагогічні (28.12.2017) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
психологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
012 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
013 - Початкова освіта (02.07.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
016 - Спеціальна освіта (02.07.2020)
053 - Психологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 908 від 23.07.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2220-6310(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах.

It touches upon the issues of actual problems of methodology, theory and practice of development of a person’s spiritual culture in modern social and cultural conditions.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(066) 669-07-26
FAX:
svetlana101068@gmail.com
просп. Радянський, 59а, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна