РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Енерготехнології та ресурсозбереження
Энерготехнологии и ресурсосбережение
Energy Technologies and Resource Saving
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут газу НАН України
Інститут вугільних енерготехнологій НАН України
Науки:
технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
144 - Теплоенергетика (17.03.2020)
136 - Металургія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14083-3054Р від 27.05.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-7723(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-3561(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

«Энерготехнологии и ресурсосбережение» («ЭиР») — науковий спеціалізований журнал в області технічних наук. У журналі друкуються оригінальні статті, відповідні його профілю, що мають наукове чи практичне значення. Він охоплює широкий круг проблем: паливо та енергетика, енергозберігаючі технології, переробка сировини та ресурсозбереження, охорона навколишнього середовища, очищення та переробка відходів, прилади та устаткування, тематичні огляди.

Journal is founded by the National Academy of Science of Ukraine, the Gas Institute of NAS of Ukraine, the Institute of Coal Energy Technologies of NAS of Ukraine.

Переработка сырья и ресурсосбережение: разработка ресурсосберегающих и малоотходных технологий в промыш­ленности, ресурсы и их рациональное использование, экономичность новых технологий и их экологическое совершенство.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 456-94-89
FAX: (044) 456-94-89
eir@ukr.net,ecoig@ukr.net
Інститут газу НАН України, вул. Дегтярівська, 39, 03113, м. Київ, Україна