ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства
Сборник трудов Научно-исследовательского института прессоведения
Proceedings of Research and Scientific Institute for Periodicals
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національна академія наук України
Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника
Науки:
соціальні комунікації (28.12.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17873-6723ПР від 14.04.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Архів
ISSN: 1561-6224(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Апробація наукових досліджень з історії української преси та журналістики загалом, проблеми теорії і практики засобів масової інформації, загальних проблем журналістикознавства, методології бібліографування національної періодики, опублікування результатів контент-аналізу періодичних видань минулого і сьогодення, а також вивчення преси як історичного джерела, дослідження основних аспектів діяльності творців національної преси (журналістів, публіцистів, редакторів, видавців).

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032)261-66-89
FAX:
library@lsl.lviv.ua
вул. В. Стефаника, 2, м. Львів, 79000, Україна