ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Кераміка: наука і життя
Керамика: наука и жизнь
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Інститут технічної теплофізики НАН України
ДП «Інженерний центр «Сушка» Інституту технічної теплофізики НАН України
ТОВ «Асоціація кераміки»
Науки:
технічні (28.12.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13065-1949 Р от 13.08.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-6694(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-6708(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Висвітлення в рецензованих оригінальних наукових статтях та оглядах актуальних аспектів технології, виробничого обладнання, використовуваних матеріалів, тепломасообмінних процесів та апаратів, теорії і практики сушіння керамічних виробів, енергоефективності технологічних процесів, екологічної складової, використання контрольно-вимірювальних приладів і автоматизації керамічного виробництва

International scientific journal "Ceramics: Science and Life" publishes peer-reviewed original research articles and reviews on current aspects of technology, production equipment, materials, heat and mass transfer processes and devices, theory and drying practices of ceramic products, the energy efficiency of technological processes, the environmental component, use instrumentation and automation.

Международный научно-производственный журнал «Керамика: наука и жизнь» публикует рецензированные оригинальные научные статьи и обзоры по актуальным аспектам технологии, производственного оборудования, используемых материалов, тепломассообменных процессов и аппаратов, теории и практики сушки керамических изделий, энергоэффективности технологических процессов, экологической составляющей, использования контрольно-измерительных приборов и автоматизации производства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38 044) 424-02-79
FAX: (38 044) 424-32-83
icsushka@gmail.com
Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, вул. Булаховського, 2, м. Київ, 03164, Україна