РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Механіка гіроскопічних систем
Mechanics of gyroscopic systems
Механика гироскопических систем
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (17.03.2020)
173 - Авіоніка (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (02.07.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640Р від 06.04.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0203-3771(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник науково-технічних праць публікує змістовні статті, що пов’язані з новітніми результатами теоретичних досліджень з питань навігації й орієнтації, керування твердими тілами, аналізу похибок гіроскопів в умовах вібрації та перенавантаження, оцінки ефективності підвищення точності приладів різними методами. Статті підготовлені провідними науковцями України та науковцями початківцями.

The collection of scientific and technical works publishes content articles related to the latest results of theoretical studies on navigation and orientation, solids management, the analysis of gyroscopic errors in conditions of vibration and overload, an assessment of the efficiency of increasing the accuracy of devices by various methods. The articles are prepared by leading scientists of Ukraine and beginner scientists.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Journals Impact Factor (JIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38044)204-82-21
FAX:
mgsys@kpi.ua.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», кафедра теоретичної механіки, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 030056