ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Науковий щорічник «Історія релігій в Україні»
останнє оновлення 20-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський музей історії релігії
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Науки:
історичні (28.12.2017) перереєстрація
історичні (29.06.2021)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17299-6069Р від 18.11.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2523-4234(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Польська, Білоруська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з історії релігій в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема розглядаються теми про вірування слов’ян і висвітлення археологічних досліджень у вивченні поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи східні релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. Не залишилися поза увагою актуальні проблеми сучасного релігійного становища в державі.

Научные работы в сборнике охватывают широкий круг вопросов по истории религии в Украине с дохристианских времен до сегодняшнего дня. В частности, рассмотрены темы о верованиях славян и освещение археологических исследований в изучении погребального обряда на территории Древнерусского государства, христиани­зация Руси-Украины, история христианских и других конфессий в Украине, включая и восточные религии, а также исследуются вопросы сохранения духовных и культурных достижений и влияние христианства на развитие сакрального искусства. Не остались без внимания актуальные проблемы современной религиозной ситуации в государстве.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 032 260 11 35
FAX:
mnk2018.lviv@gmail.com
Контактна особа Киричук Олександра Cтепанівна
Пл. Музейна, 1, м. Львів, 79008