ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Український метрологічний журнал
Ukrainian Metrological Journal
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
ННЦ «Інститут метрології»
Науки:
технічні (28.12.2017) перереєстрація
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.03, 01.04.05, 01.04.21 / (15.10.2019)
технічні /05.01.02, 05.11.01, 05.11.03, 05.11.04, 05.11.05, 05.11.07, 05.11.08, 05.11.13, 05.11.17, 05.13.06, 21.06.01 / (15.10.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.10.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22932-12832ПР від 26.09.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-7039(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1345(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

«Український метрологічний журнал» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках видання для широких кіл науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація зі сфери метрології, а саме: законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразків засобів вимірювальної техніки, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

Ukrainian Metrological Journal can be interesting to every specialist, whose professional activity is associated with measurements or ensuring the uniformity of measurements. The most complete and up-to-date information in the field of metrology, namely about the legislative framework of metrology, measurement methods and instruments in the individual sectors, measurement standards, references of measuring instruments, reference materials, fundamental and theoretical metrology, standardization, certification, consumer protection, international cooperation, technical and reference data on measuring instruments, is presented to the wide circles of scientists, educators, manufacturers, government officials on the pages of this edition.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
CrossRef
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
WorldCat (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Неєжмаков
Павло Іванович
Neyezhmakov
Pavel
Неежмаков
Павел Иванович
доктор наук (технічні), професор, Генеральний директор Національний науковий центр "Інститут метрології", Україна, Харків, 1, ORCID: 0000-0002-5727-6089, ResearcherID: AAE-1313-2020
Заступник Головного Редактора
Павленко
Юрій Федорович
Pavlenko
Yuriy
Павленко
Юрий Федорович
доктор наук (технічні), професор, Головний науковий співробітник Національний науковий центр "Інститут метрології", Ukraine, Харків

Контактні дані

(057) 704-98-43
FAX:
journal@metrology.kharkov.ua
Контактна особа Білоусова Світлана Володимирівна
вул. Мироносицька, 42, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна