ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Національного транспортного університету
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний транспортний університет
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
економічні (13.07.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
113 - Прикладна математика (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019)
274 - Автомобільний транспорт (28.12.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (26.11.2020)
124 - Системний аналіз (26.11.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: В № 25200-15140ПР від 20.07.2022

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2-3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-6645(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-496X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У Віснику публікуються матеріали, які висвітлюють науково-методичну, наукову і педагогічну діяльність Національного транспортного університету, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та підготовку висококваліфікованих фахівців даного напрямку. Зокрема, друкуються матеріали, які відображають організацію та проведення навчального процесу з використанням новітніх інформаційних технологій та ЕОМ, результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень та сучасний стан розробки наукових проблем в області автомобільного транспорту і транспортного будівництва, підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру, огляди наукових та методичних конференцій, які відбуваються в НТУ та за його межами, хроніку поточного життя університету.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
InfoBase Index (IBI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 280 0149,(044) 284-26-26
FAX:
visnik.ntu@gmail.com
01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, Національний транспортний університет