ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки
Scientific Papers NaUKMA. Economics
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науки:
економічні (04.07.2014) перереєстрація
економічні (07.05.2019)
Спеціальності:
051 - Економіка (07.05.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (07.05.2019)
073 - Менеджмент (07.05.2019)
075 - Маркетинг (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3920 від 28.12.1999

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-4739(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-4747(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У журналі публікуються оригінальні статті, матеріали проблемного і дискусійного характеру, оригінальні теоретичні та емпіричні дослідження в галузі економічної теорії, маркетингу, менеджменту, бізнесу. Тематична спрямованість статей: Теоретичні та методологічні проблеми економічної та фінансової теорії, Історія економічної думки, Теоретичні та методологічні проблеми бухгалтерського обліку та аудиту, Проблеми Європейської інтеграції та світової економічної глобалізації, Теоретичні та практичні проблеми інвестування, страхування, банківської справи, Проблеми фінансового ризик-менеджменту, Моделювання в системах мікро- і макроекономіки, Методи прийняття економічних та фінансових рішень на різних ієрархічних рівнях, Моделі та методи економічної динаміки, стійкості й рівноваги, Методи дослідження операцій та теорії систем, Адаптивні системи в економіці, Теорія та практика менеджменту та маркетингу (фінансовий, виробничий, інвестиційний та ін. аспекти), Проблеми освіти в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту, Економетрика (методи статистичного аналізу і прогнозування), Комп’ютерні системи й інформаційні технології в економіці, фінансах, аудиті, маркетингу тощо.

The collection is intended for scientists, researchers and specialists who are interested in theoretical and applied problems of economics, management, finance, accounting, analysis and audit, management, marketing, problems of European integration, as well as application of economic and mathematical models in the study of socio-economic and financial processes.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 463-69-74
FAX: 38 (044) 463-69-74
luk@ukma.kiev.ua,h.hlodz@ukma.edu.ua
вул. Григорія Сковороди, 2, корпус 6, кімн. 409, кафедра фінансів, м. Київ, 04070