ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наукові записки НАУКМА. Юридичні науки
NaUKMA Research Papers. Law
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науки:
юридичні (29.12.2014) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
Спеціальності:
081 - Право (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23180-13020Р від 22.03.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2617-2607(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-0621(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

"Основні завдання журналу: комплексний розвиток правової науки, висвітлення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі права; підготовка практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового регулювання суспільних відносин; завдання методологічного порядку: поглиблення переорієнтації вітчизняного правознавства з державоцентристської на людиноцентристську спрямованість; завдання практичного характеру: допомога науковцям поширювати свої наробки та ідеї серед учасників ринку; завдання дослідницького плану: публікація результатів інноваційних теоретичних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення ефективності правового регулювання та утвердження принципу верховенства права в діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових осіб та усіх інших сферах суспільного життя; завдання освітнього плану: орієнтація освітнього процесу вищих юридичних навчальних закладів на сучасні наукові і практичні надбання у сфері права, остаточні подолання попередніх етатистських підходів до його розуміння, обмін досвідом викладання юридичних дисциплін, формування основаної на діалозі правових культур компетентності."

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
OAIster
AcademicKeys
SHERPA/RoMEO
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 463-69-74
FAX: 38 (044) 463-69-74

Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2