ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Наукове сходження: Медичні науки
ScienceRise: Medical science
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ПП "Технологічний центр"
Національний фармацевтичний університет
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
Науки:
медичні (12.05.2015) перереєстрація
медичні (07.05.2019)
Спеціальності:
221 - Стоматологія (07.05.2019)
222 - Медицина (07.05.2019)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (07.05.2019)
225 - Медична психологія (07.05.2019)
228 - Педіатрія (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22002-11902Р від 01.04.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-478X(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2519-4798(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основним завданням журналу "ScienceRise: Medical Science" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в галузі медичних науки.

The main objective of the journal "ScienceRise" is the publication of scientific articles in order to disseminate the most relevant and important information in Medical sciences.

Основной задачей журнала "ScienceRise: Medical Science" является публикация научных статей с целью распространения наиболее актуальной и важной информации в направлении медицинских наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
CrossRef
WorldCat
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Scientific Indexing Services (SIS)
SHERPA/RoMEO
Advanced Sciences Index (ASI)
General Impact Factor (GIF)
InfoBase Index (IBI)
Journalindex
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
GIGA Information Centre
New Journal Impact Factor (NJIF)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Indian Science
Journals Impact Factor (JIF)
International Institute of Organized Research (I2OR)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Cosmos Impact Factor (CIF)
International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI)
AE Global Index (AEGI)
JOURNAL FACTOR
Ulrichsweb Global Serials Directory
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Impact Factor Services for International Journals (IFSIJ)
International Scientific Journal (ISJ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (057) 750-89-90
FAX:
sr7508990@gmail.com
вул. Шатилова дача, 4, оф. 702, м. Харків, Харківська область, 61145, Україна