РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Inter Collegas
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний медичний університет
Науки:
медичні (16.05.2016) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
221 - Стоматологія (24.09.2020)
222 - Медицина (24.09.2020)
223 - Медсестринство (24.09.2020)
225 - Медична психологія (24.09.2020)
227 - Терапія та реабілітація (24.09.2020)
228 - Педіатрія (24.09.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-9988(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Англійська, Українська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

"Inter Collegas" - це медичний науковий журнал англійською мовою з національним та закордонним розповсюдженням. Програма має на меті опублікувати результати оригінальних наукових досліджень у галузі експериментальної та клінічної медицини, ознайомити широке коло вчених та медиків з новітніми досягненнями медичної науки та практики. Категорія читачів - це вчені медичних та біологічних спеціальностей, спеціалісти з практичної охорони здоров’я, інтерни, студенти медичних шкіл.

" Inter Collegas " is a medical scientific journal in English with a national and foreign distribution. The program aims to publish the results of original scientific research in the field of experimental and clinical medicine; to acquaint a wide range of scientists and physicians with the latest achievements in medical science and practice. The category of readers are scientists of medical and biological specialties; specialists in practical health care; interns; students of medical schools.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

collegas@ukr.net,admin@inter.knmu.edu.ua
Контактна особа Мясоєдов Валерій
Проспект Науки, 4, м. Харків, Харківська область, 61022, Україна