РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Українська інженерно-педагогічна академія
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
Науки:
педагогічні (10.05.2017) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
012 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
013 - Початкова освіта (02.07.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
016 - Спеціальна освіта (02.07.2020)
231 - Соціальна робота (02.07.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 2-3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-0255(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

теорія, методологія і технології адаптивного управління соціально-педагогічними системами; теоретичні засади кваліметричних досліджень в адаптивному управлінні освітою; управління адаптивними процесами в освітній теорії і практиці; зарубіжний досвід розвитку теорії і практики адаптивного управління соціально-педагогічними системами; адаптивний менеджмент освіти; історія розвитку адаптивного управління в системі «людина-людина»

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380990349965,+ 380939602765,+380972713169

вул. Клочківська, 276Б, м. Харків, Харківська область, 61000