РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інфраструктура ринку
Market infrastructure
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
фізико-математичні (17.03.2020) відмовлено у перереєстрації
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019)
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
075 - Маркетинг (28.12.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (28.12.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (28.12.2019)
242 - Туризм і рекреація (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)
112 - Статистика (17.03.2020) відмовлено у перереєстрації

Вид видання: журнал Періодичність: 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-2868(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (093) 253-57-15
FAX:
journal@market-infr.od.ua
вул. Сегедська, 18, кабінет 432, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65009