ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Місто: історія, культура, суспільство
останнє оновлення 14-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут історії України НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
історичні (10.05.2017) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (17.03.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-4280(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал має за мету розвиток міської історії;інституціоналізацію цієї царини в Україні;та створення мережі дослідників міста. Ми також прагнемо сприяти діалогу між численними ініціативами з розвитку міського простору;що виникли та плідно працюють в Україні в останні роки;та академічним середовищем дослідників. Журнал має стати майданчиком для міждисциплінарних дискусій і вітає дослідження авторів;що працюють у всіх галузях гуманітаристики.

A new biannual peer-reviewed journal is aimed at advancing urban studies;its institutionalization in Ukraine;as well as networking development with regard to the researchers specializing in urban studies in and outside Ukraine. The periodical is expected to provide a platform for interdisciplinary discussions in order to establish any possible collaborative research with of experts from different fields of the humanities.

Журнал ставит перед собой задачу развитие городской истории;институционализацию этой тематики в Украине;и активизации коммуникации среди исследователей города. Мы также стремимся содействовать диалогу между многочисленными инициативами по развитию городского пространства;которые возникли и плодотворно работают в Украине в последние годы; и академической средой исследователей. Журнал должен стать площадкой для междисциплинарных дискуссий и приветствует исследования авторов;которые работают в разнообразных сферах гуманитаристики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 098 728-18-44
FAX:
editorial.mics@gmail.com
м. Київ