ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Соціально-економічні проблеми і держава
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Громадська організація «Академія соціального управління»
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
соціологічні (24.09.2020) відмова у фаховості
психологічні (24.09.2020) відмова у фаховості
політичні (24.09.2020) відмова у фаховості
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)
241 - Готельно-ресторанна справа (02.07.2020)
242 - Туризм і рекреація (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)
052 - Політологія (24.09.2020) відмова у фаховості
053 - Психологія (24.09.2020) відмова у фаховості
054 - Соціологія (24.09.2020) відмова у фаховості

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2223-3822(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
WorldCat
Scientific Indexing Services (SIS)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Global Impact Factor (GIF)
EBSCOhost
Cosmos Impact Factor (CIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0352) 51-97-45,(067) 350 36 25
FAX:
seps.tntu@gmail.com
ТНТУ імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46001