ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
історичні (13.03.2017) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (17.03.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-4801(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Міжнародний електронний журнал «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва» створено з метою налагодження наукової комунікації між дослідниками, які вивчають пам’ятки мистецтва в історичному та культурному контексті їхнього створення. Основну увагу зосереджено на проблемі взаємодії візуального образу та історичного наративу в будь-яких культурах від найдавніших часів до сьогодення.

"Text and Image: Essential Problems in Art History” has been launched as an international electronic journal with the aim of contributing to the development of scientific communication between researchers who study fine art in historical and cultural contexts. Special attention will be paid to the problem of historical narrative and visual imagery correlation, in various cultures, from ancient to recent history..

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380442393407
FAX:
arthistory@univ.net.ua
01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії мистецтв.