РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»
The International Scientific and Practical Journal “Financial Space”
останнє оновлення 03-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
економічні (10.10.2013) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-1692(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
EBSCOhost
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Universal Impact Factor
Academic Research Index (ResearchBib)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0472) 71-99-52
fp@cibs.ubs.edu.ua,cit@cibs.ubs.edu.ua
18028, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 164