РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фінансові дослідження
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Чернігівський національний технологічний університет
Науки:
економічні (11.07.2017)

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік. (березень, вересень). (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-1760(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлюються актуальні питання, присвячені теоретико-історичним основам розвитку фінансів, удосконаленню фінансової політики та фінансового механізму держави, проблемам міжнародних фінансів та світової економіки, теоретико-методологічним засадам розвитку фінансового ринку, фінансам суб’єктів господарювання, а також проблемам фінансово-економічної безпеки держави, розбудові податкової системи.

Current highlighted issues are devoted to theoretical and historical basis of finance development, improving the financial policy and financial mechanism of the state, problems of international finance and the world economy, theoretical and methodological basis of the financial market, financial entities, and financial and economic problems of security, restructuring the tax system.

Освещают актуальные вопросы, посвященные теоретико-историческим основам развития финансов, усовершенствованию финансовой политики и финансового механизма государства, проблемам международных финансов и мировой экономики, теоретико-методологическим принципам развития финансового рынка, финансам субъектов ведения хозяйства, а также проблемам финансово-экономической безопасности государства, перестройке налоговой системы государства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0993763287,(04622)3-05-61
FAX:
mvdubyna@gmail.com
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна