ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Фізика конденсованих систем
Condensed Matter Physics
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Науки:
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (24.05.2018)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (24.05.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.05.2018)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1607-324X(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2224-9079(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Проблематика: Висвітлення проблем статистичної механіки і термодинаміки рівноважних і нерівноважних процесів, релятивістської механіки взаємодіючих систем. Основна увага приділяється фізиці твердого, рідкого та аморфного станів, фазовій рівновазі і фазовим переходам, тепловим, структурним, електричним, магнітним та оптичним властивостям конденсованих середовищ.

Condensed Matter Physics contains original and review articles in the field of statistical mechanics and thermodynamics of equilibrium and nonequilibrium processes, relativistic mechanics of interacting particle systems.The main attention is paid to physics of solid, liquid and amorphous systems, phase equilibria and phase transitions, thermal, structural, electric, magnetic and optical properties of condensed matter. Condensed Matter Physics is published quarterly.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
International Scientific Indexing (ISI)
Scopus (посилання)
Chemical Abstracts Service (CAS)
EBSCOhost
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Inspec
Web of Science Science Citation Index Expanded (SCIE) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38032-276-19-78,(032) 276-06-08
FAX: 38032-276-11-58
cmp@icmp.lviv.ua
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вул. Свєнціцького, 1, м. Львів, Львівська область, 79011, Україна