ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Електронне моделювання
Electronic modeling
Электронное моделирование
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України
Науки:
технічні /01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 05.13.03, 05.13.05, 05.13.06, 05.13.07, 05.13.09, 05.13.12, 05.13.21, 05.13.22, 05.13.23 / (24.05.2018) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.05.2018)
121 - Інженерія програмного забезпечення (24.05.2018)
122 - Комп’ютерні науки (24.05.2018)
125 - Кібербезпека та захист інформації (24.05.2018)
123 - Комп’ютерна інженерія (02.07.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (02.07.2020)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13147-2031ПР від 27.08.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0204-3572(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-9525(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

В журналі «Електронне моделювання» публікуються оригінальні і оглядові роботи з основних проблем електронного моделювання: математичне моделювання та обчислювальні методи; інформаційні технології; обчислювальні процеси та системи; паралельні обчислення; застосування методів і засобів моделювання.

Mathematical modeling and computation methods; Informational technologies; Computational processes and systems; Parallel computing; Application of modeling methods and facilities.

"В журнале «Электронное моделирование» публикуются оригинальные и обзорные работы по основным проблемам электронного моделирования: математическое моделирование и вычислительные методы; информационные технологии; вычислительные процессы и системы; параллельные вычисления; применение методов и средств моделирования."

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
CrossRef
Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Cambridge Scientific Abstracts (CSA)
Computer and Information Systems Abstracts
Inspec
INIS Collection
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

044 424-14-66
em@ipme.kiev.ua
Україна, 03164, м. Київ-164, вул. Генерала Наумова, 15